Publikacja książki: "Wiadomości na temat skutecznej ochrony sądowej w Unii Europejskiej i przez Unię Europejską

Książka "Actualités de la protection juridictionnelle effective dans et par l'Union européenne" ukazała się nakładem wydawnictwa Larcier. Koordynatorami byli Louise Fromont i Arnaud Van Waeyenberge.

Prawo do skutecznej ochrony sądowej jest filarem Unii opartej na praworządności i rozwija się zarówno w prawie unijnym, jak i w Unii pod wpływem europejskiej konwencji praw człowieka i tradycji konstytucyjnych państw członkowskich. W Unii ochrona praw, które jednostki wywodzą z prawa Unii, jest szczególna, ponieważ zapewnia ją zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i sądy krajowe. Niniejsza książka analizuje, z korzyścią dla praktyków, najnowsze zmiany tej zasady pluralizmu w Unii Europejskiej i poprzez nią.

W pierwszej części przeanalizowano stosowanie prawa UE przez sądownictwo oraz środki odwoławcze dostępne dla jednostek przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W drugiej części przeanalizowano dwa aktualne i czasami mało znane tematy. Pierwszy z nich bada możliwości oferowane przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i podsumowuje jego decyzje w zakresie prawa konkurencji; drugi omawia możliwości oferowane przez prawo europejskie w zakresie sporów sądowych dotyczących regulacji gospodarczych i zamrażania aktywów.

Książka gromadzi prace Nicolasa Cariata, Louise Fromont, Nicolasa Joncheraya, Martina Martineza Navarro, Anthony'ego Rizzo, Jérémie van Meerbeecka i Arnauda Van Waeyenberge'a.

Przedmowę do książki można przeczytać klikając tutaj, a spis treści tutaj.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria