Notatka informacyjna: Prawo rynku wewnętrznego - swobodny przepływ towarów

Niniejsza czwarta notatka informacyjna: prawo rynku wewnętrznego (NADMI 1/2017) poświęcona jest swobodnemu przepływowi towarów i obejmuje okres od lipca do grudnia 2016 r.

Unia europejska

Proponuje zbadanie tematów, które dotyczą różnych dóbr (kosmetyków, leków, a nawet produktów spożywczych) promowanych w centrum wiadomości przez różne źródła prawne: orzecznicze lub normatywne.

Uwagi dotyczą aspektów gospodarczych (dostęp do rynku, ograniczenia handlowe), ale także interesów związanych z ochroną zdrowia i dobrostanu ludzi i zwierząt, a nawet innych interesów społecznych. Tematy te, choć stosunkowo różnorodne, są do siebie podobne przynajmniej pod jednym względem: dostarczają tyle samo odpowiedzi, co stawiają pytań.

W części 4 NADMI zatytułowanej "Swobodny przepływ kosmetyków, leków i produktów spożywczych" omówimy

  • Clarifications around the prohibition on the marketing of cosmetic products that have been subject to animal testing: TSUE, 1st Ch., 21 Sept. 2016, No. C-592/14, European Federation for Cosmetic Ingredients / Secretary of State for Business, Innovation and Skills and Others, ECLI:EU:C:2016:703 The impact of national legislation fixing the price of prescription medicines on free movement: TSUE, 1st Ch, 19 października 2016 r., nr C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung eV / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, ECLI:EU:C:2016:776 Wprowadzenie w Rumunii prawnego obowiązku korzystania przez dystrybucję na dużą skalę z kanału krótkich dostaw.

Wiadomość można przeczytać i pobrać klikając TUTAJ.

(Ponowne) zapoznanie się z pozostałymi częściami NADMI 1/2017:

  • Część pierwsza, poświęcona swobodnemu przepływowi obywateli europejskich, autorstwa Catherine Warin Część druga, poświęcona swobodnemu przepływowi urzędników, autorstwa Meriem Abkoui Część trzecia, poświęcona swobodnemu świadczeniu usług, autorstwa Meriem Abkoui

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria