Trudności w uczeniu się w Europie

Trudności w uczeniu się dotyczą codziennie europejskich badaczy zajmujących się edukacją. Dążąc do poprawy systemu edukacji w Europie, prowadzą oni badania i studia mające na celu nakreślenie problemu za pomocą danych, które można później wykorzystać do znalezienia potencjalnych rozwiązań.

Dysleksja jest zdecydowanie najpowszechniejszą trudnością w uczeniu się. Dysleksja to termin używany do opisu zaburzenia, które charakteryzuje się przede wszystkim poważnymi trudnościami w nauce czytania, ortografii i pisania. W rezultacie, po ponad dziesięciu latach badań prowadzonych przez wiele instytucji w Europie i na świecie, wyodrębniono trzy różne zaburzenia:

  1. Zaburzenia czytania
  2. Zaburzenia ortografii
  3. Połączone zaburzenia czytania i ortografii.

Według statystyk częstość występowania każdego z tych trzech zaburzeń wynosi około 3,4%.

Z założenia dysleksja jest zaburzeniem neurobiologicznym, na które wpływ mają czynniki genetyczne i środowiskowe, a także trudności w przetwarzaniu fonologicznym. Na obszarach takich jak Europa, gdzieróżnorodność językowa i wielojęzyczna komunikacja są powszechne, dzieci i dorośli z dysleksją stają przed jeszcze większymi wyzwaniami.

Żyjemy w świecie nieprzyjaznym dla osób z dysleksją świecie, a poruszanie się po nim może być prawdziwym wyzwaniem dla osób z dysleksją.

Dysleksja w Europie

Według statystyk opartych na znaczących badaniach naukowych i szacunkach, w Europie 15% populacji ma do czynienia z dysleksją lub jakimiś zaburzeniami uczenia się. Z tych 15% około 9%-12% porusza się przez życie w wielu sytuacjach, które nie sprzyjają dysleksji.

Tymczasem duża liczba osób z tych 15% cierpi jednocześnie na inne zaburzenia. Według Europejskiego Stowarzyszenia Dysleksji (European Dyslexia Association), które jest doskonałym miejscem do uzyskania informacji na temat dysleksji:

  • 20-40% osób z dysleksją ma również dyskalkulię
  • 20-55% osób z rozwojowymi zaburzeniem językowym są dyslektykami.
  • 10-20% osób z dysleksją ma ma zaburzenia lękowe
  • 2-14% osób z dysleksją ma mają depresję
  • 8-18% osób z dysleksją ma cierpi na zaburzenia z deficytem uwagi i/lub nadpobudliwość psychoruchową

Dysleksja może stanowić problem dla wielu obywateli Europy w każdym wieku. Równocześnie jednak zauważamy wzrost tego problemu w związku z migracją. W ciągu ostatniej dekady do Europy przybyła duża liczba migrantów, którzy starają się rozpocząć nowe, bezpieczniejsze życie. Dysleksja nie jest zjawiskiem występującym tylko w granicach Europy.

Innymi słowy, pewien procent migrantów, którzy co roku przybywają do Europy, cierpi na dysleksję lub innego rodzaju zaburzenia uczenia się. W rezultacie ich integracja w społeczeństwie europejskim jest dwa, a nawet trzy razy trudniejsza, ponieważ Europa jest obecnie środowiskiem nieprzyjaznym dla osób z zaburzeniami uczenia się.

Migranci z zaburzeniami uczenia się muszą być traktowani tak samo jak wszyscy inni obywatele Europy. Potrzebują opieki i uwagi, a przede wszystkim pomocy w integracji.

Projekt IRENE- Increase the empowerment of adults and migrants with specific learning disorders, współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej, ma na celu przede wszystkim wsparcie i pomoc osobom dorosłym w procesie uczenia się i przyswajania języka obcego poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i technologii interaktywnej.

Projekt ma na celu pomóc osobom dorosłym w wieku od 18 do 35 lat, których trudności w nauce są zniechęcają do podjęcia próby nauki nowego języka. Dlatego też Dlatego projekt ma na celu wsparcie ich wysiłków i przedstawienie im innowacyjnych i nowoczesnych metod nauki, które odchodzą od sterylnych i przestarzałych metod nauczania w klasie. Dodatkowo, nauczyciele języków obcych otrzymają niezbędne narzędzia dydaktyczne i narzędzia dydaktyczne i metodyczne oraz zostaną przeszkoleni w zakresie doskonalenia swoich umiejętności, aby aby mogli lepiej pomagać tym uczniom.

Projekty europejskie które są realizowane w dziedzinie edukacji są zawsze gotowe do podejmowania działań, które pomogą ludziom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, a jednocześnie zwalczać z pewnymi problemami, które mogą pozostawiać ich w tyle.

Bądź na bieżąco z rozwoju projektu, aby uzyskać więcej informacji o trudnościach w uczeniu się, o tym, jak mogą one wpływać na ludzi w całej Europy i jak można sobie z nimi radzić!

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria