Projekt PROMETHEUS: Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości rozmawia z doradcami zawodowymi!

W ramach projektu PROMETHEUS przeprowadzamy wywiady z doradcami zawodowymi z Grecji, aby zebrać przydatne informacje na temat doradztwa zawodowego, jego wyzwań, umiejętności i kompetencji, których wymaga od doradców zawodowych i wiele innych informacji.
Nasz pierwszy wywiad przeprowadziliśmy z panem Kassasem Petrosem, współwłaścicielem "LAB" - organizacji z sektora prywatnego, która oferuje usługi doradztwa zawodowego.
"Doradztwo zawodowe jako procedura jest dość rozpowszechnione i uznane w Grecji, ale jako zawód nie jest tak popularne jak powinno być. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że istnieją setki testów doradztwa zawodowego, ale nie są one oficjalnie oceniane pod kątem ich ważności i rzetelności. Prowadzi to do wypaczenia doradztwa zawodowego.
Tak więc głównym wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, jest przekonanie zainteresowanych stron (uczniów, rodziców, itp.) o konieczności prowadzenia doradztwa zawodowego, jak również udowodnienie im jego ważności i rzetelności. Można to osiągnąć jedynie poprzez wysoką jakość usług doradztwa zawodowego.
W odniesieniu do usług doradztwa zawodowego online, moim zdaniem niezbędne umiejętności, które powinien nabyć doradca, dotyczą komunikacji i elementarnej wiedzy na temat korzystania z platform internetowych. Jeśli jednak chodzi o wyzwania związane z usługami doradztwa zawodowego świadczonymi online, to istnieje znacząca różnica w stosunku do usług "tradycyjnych": jeszcze trudniej jest komunikować się z zainteresowanymi stronami (uczniami, rodzicami itp.). Kolejną kwestią jest wiarygodność platformy internetowej, podobna do tej, która dotyczy wiarygodności testów doradztwa zawodowego.
Jako kluczowy punkt doradztwa zawodowego uważam, że doradca zawodowy powinien mieć wolę prawdziwej pomocy swoim klientom w osiągnięciu sukcesu w ich życiu. Wymaga to od doradcy zawodowego uświadomienia sobie ekonomicznych, społecznych i fizjologicznych rozszerzeń zawodu."Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.


O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria