Wyniki "Dialogu na rzecz przedsiębiorczości społecznej

We wtorek, 8 grudnia, w ramach projektu Inne Wejście z sukcesem odbyło się wydarzenie online "Dialog na rzecz przedsiębiorczości społecznej", zorganizowane przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED).

Celem Dialogu było zidentyfikowanie potrzeb Romów w zakresie Przedsiębiorczości Społecznej jako wyboru zawodu. Ponadto, wygenerowanie pomysłów na przyszłe projekty w oparciu o zidentyfikowane przez dialog potrzeby.

W Dialogu wzięło udział nieco ponad 50 osób, wśród których byli przedstawiciele organizacji zajmujących się przedsiębiorczością społeczną, przedstawiciele organizacji romskich, eksperci w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorcy społeczni oraz interesariusze w tej dziedzinie.

Agenda wydarzenia

Dialog na rzecz przedsiębiorczości społecznej rozpoczął się od krótkiej prezentacji na temat dziedziny przedsiębiorczości społecznej. Następnie wprowadzono do ram prawnych Grecji, jak również powiązanych strategii krajowych i europejskich. Pod koniec pierwszej części, szczególny czas poświęcono przedsiębiorstwom społecznym założonym przez Romów, jako przykładom dobrych praktyk.

W drugiej części, realizacji Dialogu, organizatorzy dokonali niezbędnych wyjaśnień, aby zapewnić bezproblemowy przebieg wydarzenia. Pierwotnie uczestnicy opracowywali swoje pomysły (burza mózgów) na padlecie, co umożliwiło monitorowanie pomysłów w czasie rzeczywistym, aby uczynić proces bardziej efektywnym. Wyłonione pomysły to:

  • Założenie sklepu spożywczego, w którym Romowie będą pracować jako właściciele. Dzięki temu doświadczeniu rozwiną oni umiejętności zawodowe i interpersonalne, a jednocześnie poprawią jakość swojego życia.
  • Stworzenie sieci z romskimi przedsiębiorcami społecznymi w formie platformy. Poprzez tę platformę, mogą się łączyć, wspierać się nawzajem i otrzymać empowerment od powiązanych organizacji. Ale przede wszystkim wyposażyć ich w narzędzia, opracowane w ramach projektu, aby ułatwić im pracę i zwiększyć ich profesjonalne wsparcie.
  • Szkolenie w zakresie umiejętności przedsiębiorczości społecznej w ich społeczności
  • Szkolenie "krok po kroku" w zakresie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego

Wreszcie, procedura głosowania wyłoniła dominujące pomysły. Głosowanie odbywało się w czasie rzeczywistym, anonimowo, podczas gdy wszyscy uczestnicy mogli obserwować jego przebieg.

Partnerstwo Another ENTRance przedyskutuje pomysły powstałe podczas Dialogu na rzecz Przedsiębiorczości Społecznej i miejmy nadzieję, że doprowadzą one do udanych projektów dostosowanych do potrzeb Romów.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria