W jaki sposób walidacja kompetencji nabytych nieformalnie może położyć kres ubóstwu i wykluczeniu ROMA?

Kim są Romowie?

Romowie to społeczność ludzi, której historia sięgaXIII wieku. Jej przedstawiciele mogą posiadać różne przynależności językowe i mieszkać w różnych częściach Europy. Ich wspólną cechą jest ubóstwo i niski poziom wykształcenia.

Komisja Europejska wyodrębnia cztery rodzaje społeczności romskich jako:

  1. Te, które żyją wraz z innymi mniejszościami i osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji. Skupiają się one zazwyczaj na przedmieściach miast.
  2. Ci, którzy mieszkają w biednych dzielnicach w pobliżu wsi i miasteczek lub w samych wsiach.
  3. Romowie, którzy posiadają obywatelstwo europejskie i przemieszczają się z kraju do kraju.
  4. Uchodźcy, mieszkańcy innych krajów, ci, którzy szukają azylu.

Przedstawiciele Romów są szczególnie liczni w Bułgarii, Macedonii, Słowacji, Rumunii, Serbii i na Węgrzech. Nic więc dziwnego, że oprócz problemu uchodźców Unia Europejska zajmuje się również kwestią romską.

Kwestia ubóstwa Romów a edukacja

Przedstawiciele Romów żyją poniżej progu ubóstwa, dlatego też ich sprawa zajmuje ważne miejsce w agendzie Unii Europejskiej. Ludzie ci nie mają pieniędzy na edukację, a co za tym idzie, nie mogą znaleźć pracy.

W chwili obecnej tylko około 20-25% dzieci romskich uczęszcza do szkół. Zazwyczaj mają one trudności w nauce i albo opuszczają szkołę, albo zostają z niej wykluczone. Często są one dyskryminowane w szkołach, co prowadzi do ich demotywacji i słabych wyników w nauce. W konsekwencji dzieci romskie nie dostają się na wyższe uczelnie i cierpią z powodu bezrobocia.

Walidacja i uznanie umiejętności nabytych w sposób nieformalny może w znacznym stopniu pomóc w rozwiązaniu problemów ubóstwa i edukacji społeczności romskiej. Edukacja nieformalna może pomóc uniknąć dyskryminacji tych dzieci i stworzyć korzystne warunki dla ich nauki i rozwoju. Edukacja nieformalna powinna być dla nich przystępna, to znaczy tania lub nawet bezpłatna. Chodzi o to, aby Romowie mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą im pomóc w znalezieniu pracy i lepszym życiu. Kraje powinny zastanowić się, w jakich branżach jest największe zapotrzebowanie na specjalistów, a mało chętnych do pracy w nich. Po ich zidentyfikowaniu, powinny stworzyć specjalne szkoły lub kursy przedfabryczne, gdzie Romowie mogliby zdobyć niezbędne wykształcenie i umiejętności, aby móc tam pracować. W ten sposób problem stanie się korzystny zarówno dla kraju, jak i dla potrzebujących. Czytaj dalej na: http://dotacjezunii.com.pl

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria