Opracowanie programu nauczania dla bezrobotnej młodzieży w celu identyfikacji, rozwoju i doskonalenia umiejętności miękkich

W dzisiejszych czasach młodym ludziom bez formalnego wykształcenia, którzy nie pracują i nie uczą się, niezwykle trudno jest znaleźć pracę. Jednak nawet bez formalnego szkolenia czy doświadczenia na rynku pracy młodzi ludzie zdobywają kompetencje. Jednostki muszą stawić czoła szybko zmieniającym się danym i nauczyć się, jak nadążać za tymi zmianami i postępem. Dlatego niezwykle ważne jest, by osoby rozwijały kompetencje w wielu dziedzinach, co pozwoli im dostosować się do ewolucji i zmieniającego się otoczenia. Konieczne jest także, by osoby z NEET zdobyły potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje poprzez VAT w zakresie przedsiębiorczości społecznej - dziedziny, która cieszy się dużym zainteresowaniem i która może stanowić sposób na wyjście z kryzysu.

Projekt "So -VET: Przedsiębiorczość społeczna jako alternatywa dla młodych bezrobotnych" ma na celu rozwiązanie problemu NEETs i bezrobocia wśród młodzieży poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej, czyniąc z niej alternatywę dla bezrobotnej młodzieży. Głównym celem projektu jest unowocześnienie i udoskonalenie kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie przedsiębiorczości społecznej, zapewnienie bardziej efektywnych i skutecznych kursów w tym zakresie oraz zwiększenie udziału i aktywizacji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości społecznej, a tym samym zmniejszenie poziomu uśpienia istniejącego wśród NEETs i zmniejszenie poziomu bezrobocia.

Podczas pierwszego międzynarodowego spotkania, które odbyło się w Skopje w FYROM, w dniach 30 i 31 stycznia, partnerzy projektu z FYROM, Grecji, Włoch, Turcji, Wielkiej Brytanii i Szwecji przeanalizowali obecną sytuację i opracowali kolejne kroki w kierunku realizacji działań projektu. W ramach projektu partnerzy zamierzają opracować program nauczania dla bezrobotnej młodzieży, mający na celu identyfikację, rozwój i wzmocnienie umiejętności miękkich, platformę e-learningową, na której młodzi ludzie z NEET będą mogli uczestniczyć w pilotażowych kursach on-line i odbyć szkolenie na odległość, a także Podręcznik doskonalenia przedsiębiorczości społecznej.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria