Projekt Givebox, aby pomóc uchodźcom żyć lepiej!

W ramach europejskiego projektu "Sharing is Caring" młodzi ludzie o mniejszych szansach i młodzi uchodźcy z Francji, Grecji, Słowenii i Hiszpanii poszerzają swoją wizję poprzez doświadczenia przekrojowe.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwił trzem młodym osobom z Grecji udział w szkoleniach, które odbyły się w mieście Novo Mesto w Słowenii w dniach 24-29 października 2016 r. oraz w mieście Marseille we Francji w dniach 12-16 grudnia 2016 r.

Podczas pierwszego szkolenia w Słowenii uczestnicy zostali poinformowani przez partnerską organizację goszczącą o aktualnej i historycznej sytuacji uchodźców w Europie, w całej jej różnorodności, wymiarze demograficznym, kulturowym, ekonomicznym i społeczno-politycznym.

Uczestnicy mieli okazję do dyskusji na ten temat, podzielenia się swoimi przemyśleniami i zdefiniowania potrzeb uchodźców na podstawie piramidy potrzeb Maslowa. Ponadto odwiedzili lokalne organizacje związane z tematyką projektu: Zrc Sazu, Slovenian Global Action, Slovenian Philanthropy oraz Slovenian Asylum Center. Zdobyta wiedza pomogła im stworzyć ogólny obraz tego, czego potrzebują uchodźcy i migranci.

Podczas drugiego szkolenia we Francji organizacja goszcząca poprowadziła dyskusję, w której uczestnicy zostali poinformowani przez goszczącą ich organizację partnerską o tym, czym jest Givebox, skąd wzięła się ta koncepcja i wszyscy zastanawiali się, czy jest to odpowiednie rozwiązanie, by pomagać uchodźcom i jaki kształt może przybrać, by można go było łatwo zbudować, używać i powielać przy najniższych kosztach.

Uczestnicy mieli okazję popracować nad drewnianym modelem skrzynki i wymienić się pomysłami na to, co powinno się w niej znaleźć (świadectwa i umiejętności uchodźców, apteczka pierwszej pomocy, pakiety informacyjne przydatne dla uchodźców itp.) Ponadto odwiedzili lokalne organizacje związane z akcjami społecznymi i warsztatami konstrukcyjnymi, gdzie w praktyce pracowali nad skrzynką na datki. Ponadto uczestnicy zobaczyli przykłady podobnych giveboxów, które zostały już wystawione na widok publiczny.

W końcowej fazie tego programu szkoleniowego IED poinstruuje uczestników, w jaki sposób przekazać zdobytą wiedzę społeczeństwu.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria