Kredyty i dotacje z Unii Europejskiej

Program JESSICA to drugi program wprowadzony przez Unię Europejską wspierający rozwój i odbudowę w mniejszych i większych miastach. Pod ten program są także wciągnięte wszelakiego typu działania i instytucje wspierające otoczenie biznesowe na terenie każdego województwa.

Wszystko prowadzone jest z ramienia samorządów wojewódzkich, które współpracują z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, pełniącym funkcję Menadżera Funduszu Powierniczego, a także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który z kolei może udzielić pożyczki pod określone przedsięwzięcie. Obecnie zawartych zostało już około 40 umów o charakterze inwestycyjnym, na kwotę 330 mln zł, a dotacje i kredyty otrzymały różnego typu zamierzenia i projekty mające charakter społeczny.

Bardzo dużo zyskało miasto Poznań, np. nowy budynek Bałtyk (koszt całkowity budowy 174 mln, z tego 37 mln otrzymano z JESSICI), czy też remont dawnego hotelu Polonez (koszt 46 mln, z tego 18 mln to dotacja z programu), w którym miejsca znalazły się także dla studentów i turystów. Również dla innych miast nie zabrakło funduszy i zyskało już np. miasto Wągrowiec, gdzie stworzono nowoczesne centrum komunikacyjne. Natomiast Gniezno unowocześniło i wyremontowało targowisko miejskie, a w Jarocinie zostało wsparte dotacjami multimedialne centrum komunikacyjne.

W kolejnym etapie przyznawania funduszy europejskich nie zabraknie finansów na kredyty dla firm rozwijających się i wchodzących na rynek. Wielkopolska jest jednym z pierwszych województw, które zaczęło negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na temat wsparcia i odpowiednich dotacji. Przewidywane jest, że fundusz europejski, w samej tylko Wielkopolsce, wspomoże różnymi formami finansowania przedsiębiorstwa i instytucje, na kwotę 790 mln zł, co jest bardzo wysokim wynikiem w skali całego kraju. Wszystkie działania w zakresie udzielania pożyczek oraz poręczeń z funduszy, mają za zadanie dofinansować i promować rozwój biznesu w regionie, poprawę jego działania oraz odnowę wielu gałęzi przedsiębiorczości. Doświadczenie i sprawdzone metody operacyjne, pozwalają odpowiednim instytucjom w Wielkopolsce w szybki sposób uruchomić dotacje i pożyczki, tak by funkcjonalnie poprawić jakoś życia mieszkańcom, a zakończenie tych działań przewidziane jest na 2023 rok.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria