Czy kobiety-przedsiębiorcy społeczni mogą przebić szklany sufit?

Wzrosła liczba kobiet zaangażowanych w życie gospodarcze i biznesowe. Zajmują one znaczącą część miejsc w ścisłym kierownictwie firm, a wiele z nich jest właścicielkami własnych biznesów.

Kwestia przedsiębiorczości kobiet jest obecnie bardzo aktualna, ponieważ nadal istnieją przeszkody dla kobiet, które chcą wspinać się po szczeblach kariery. W niektórych krajach firmy nie chcą zatrudniać kobiet z małymi dziećmi, ponieważ często przebywają one na zwolnieniach lekarskich. Nie są też skłonne zatrudniać młodych kobiet, które dopiero co wyszły za mąż, gdyż mogą zajść w ciążę i nie będą efektywnie pracować. Ponadto mężczyźni przyzwyczaili się do myślenia, że kobiety powinny zajmować się dziećmi, gotowaniem, pracami domowymi itp. a nie biznesem. Ten stereotyp również musi zostać przełamany.

Jak kobiety mogą przełamać szklany sufit?

Przede wszystkim należy stworzyć rządowe programy wspierające przedsiębiorczość kobiet. Nie powinno być żadnych ograniczeń w zatrudnianiu kobiet i zajmowaniu przez nie najwyższych stanowisk w firmach. Dotacje dla najlepszych kobiet w biznesie również zwiększą szanse na szybki rozwój kobiecej przedsiębiorczości. Byłoby również korzystne dla kobiet, aby uzyskać przywileje lub dotacje przy zakładaniu firmy lub start-upu.

Obecnie duże międzynarodowe firmy zwracają dużą uwagę na równość płci w swoich firmach. Określają one minimalny procent miejsc, które powinny być zajmowane przez kobiety. Właściciele takich firm dobrze rozumieją, że różnorodność płci przynosi różnorodność i tworzy wartość dodaną dla firmy.

Stan rzeczy

Statystyki potwierdzają, że w 49 krajach świata odsetek kobiet zaangażowanych w politykę i biznes jest większy niż mężczyzn. Według Global Gap Report, odsetek kobiet pracujących w biznesie wzrósł tylko o 4% od 2006 roku, co pozostawia ogromne pole do poprawy na przyszłość. Liderami w dziedzinie równości płci są takie kraje jak Finlandia, Szwecja, Norwegia i Islandia. Credit Suisse Research Institute twierdzi, że firmy, które mają większy udział kobiet w zarządzie są bardziej rentowne i wydajne, co dowodzi, że kobiety wnoszą wartość dodaną do firm.

W 2011 roku Francja przyjęła prawo, zgodnie z którym firmy zatrudniające 500 i więcej pracowników powinny mieć 40% kobiet w zarządzie. W Wielkiej Brytanii firmy corocznie raportują udział kobiet w ścisłym kierownictwie oraz swoją politykę płci. Na chwilę obecną kobiety na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla są częstsze w firmach z branży zdrowia, urody, dóbr konsumpcyjnych i finansów.

Wszystko to dowodzi, że kobiety mają wszelkie szanse, aby przebić szklany sufit. Kraje europejskie są na dobrej drodze i za jakiś czas uda im się wprowadzić równość płci w przedsiębiorczości.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria