Informacja prasowa: Materializacja warsztatów Grundtviga w Larissie, Grecja

Realizacja Warsztatów Grundtviga w Larissie, Grecja

Warsztaty Grundtviga zatytułowane "Kobiety przekraczające granice przedsiębiorczości i rozwijające swoje umiejętności" odbędą się w Larissie w dniach 16-21 maja 2011 r. Uczestnicy z całej Europy spotkają się razem i będą prowadzić aktywny dialog na temat społecznej przedsiębiorczości kobiet. Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości w kontekście programu Grundtvig Workshops pod parasolem Lifelong Learning i jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Cele proponowanego projektu są następujące:

  • Wsparcie przedsiębiorczości kobiet
  • Podniesienie umiejętności i kompetencji uczestników w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami społecznymi
  • Wzmocnienie miejsca społecznego i zawodowego kobiet
  • Stworzenie perspektyw rozwoju i zrównoważonego biznesu
  • Tworzenie transgranicznych powiązań biznesowych
  • Rozwój przedsiębiorstw społecznych

Celem warsztatów jest zgromadzenie kobiet, które chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie Przedsiębiorczości, podzielić się doświadczeniami z innymi kobietami z innych krajów UE, a jednocześnie zbudować swoją sieć kontaktów.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza kobiety z siedmiu krajów UE (Grecji, Włoch, Hiszpanii, Łotwy, Polski, Finlandii i Turcji) na tygodniową serię warsztatów w Larissie w Grecji i dąży do nawiązania dialogu i interakcji pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria