WinSTONE | 2-gie spotkanie międzynarodowe

Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu WinSTONE - Otwieranie bram dla kobiet w branży kamieniarskiej odbyło się online z powodu pandemii COVID-19, a nie jak pierwotnie planowano w Chorwacji. Partnerstwo miało okazję spotkać się ponownie i przedyskutować postępy projektu i jego dalsze losy.

Dyskusje toczyły się wokół przyszłych działań projektu i stworzenia 3 Podręczników otwierających bramy kobiet w sektorze kamieniarskim.

  1. Podręcznik równości płci w sektorze kamieniarskim
  2. Podręcznik równości płci dla szkolenia trenerów w sektorze kamieniarskim
  3. Podręcznik równości płci dla promotorów w sektorze kamieniarskim.

Wszyscy partnerzy wnieśli swój wkład i podzielili się swoimi przemyśleniami na temat projektu i treści podręczników, aby wyjaśnić wszystkie aspekty przed opracowaniem podręczników. Ideą podręczników jest dostarczenie wytycznych, informacji, danych, statystyk i najlepszych praktyk w celu wzmocnienia kwestii równości płci i przedstawienia istniejących strategii i polityk opracowanych przez UE, które zmierzają w tym kierunku. Równość płci w miejscu pracy i w ogóle jest ważną kwestią moralną, która, mimo że w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy, nadal pozostaje wiele do przemyślenia i zmiany, aby zniwelować różnice między płciami. Projekt Winstone analizuje sytuację z perspektywy równości płci, szczególnie w sektorze kamieniarskim, ze względu na uprzedzenia i postawy wobec kobiet zajmujących stanowiska uważane za bardziej odpowiednie dla mężczyzn.

Ponadto, zaprezentowano stronę internetową projektu oraz przedstawiono pierwsze opinie na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych OER, nadchodzącego rezultatu projektu. Każdy z partnerów zaprezentował działania upowszechniające prowadzone przez jego organizację, a partnerzy ustalili wszystkie decyzje i kolejne zadania, aby osiągnąć wysokiej jakości rezultaty i zrealizować cele projektu.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym projektem, mogą Państwo odwiedzić stronę internetową projektu, aby uzyskać więcej informacji.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria