Wsparcie ze środków unijnych

Unia Europejska będzie udzielać wsparcia finansowego na realizację różnorakich projektów. Wsparcie może dotyczyć następujących branż: rozwój regionalny, rozwój obszarów miejskich, zatrudnienie, integracja społeczna, rozwój wsi, polityka morska, rozwój rybołówstwa, badania naukowe, innowacje, działalność humanitarna. 

Środkami z UE można zarządzać jedynie zgodnie z obowiązującymi bardzo dokładnymi zasadami. W ten sposób Wspólnota gwarantuje sobie pełną kontrolę nad tym jak będą one wydawane i można liczyć na przejrzystość i rozliczalność. Komisarze UE mają zagwarantować, że właściwe będzie wydawanie funduszy i nie będzie trzeba się obawiać działań, które będą niejasne w zakresie tych rozliczeń. Zarządzenie większością środków będzie jednak bezpośrednio realizowane na poziomie krajowym, dlatego tutaj instytucje krajowe mają bardzo ważne zadanie do wykonania, związane z doraźnymi kontrolami, które będzie trzeba przeprowadzić. 

Zarządzanie ponad 76 proc. budżetu UE to zasady oparte na partnerstwie, które realizowane jest z władzami krajów i regionów. Dlatego również nowa perspektywa daje nam pięć funduszy, w ramach których realizować się będzie wszystkie założenia podjętej strategii Europa 2020: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – rozwój regionalny i rozwój obszarów miejskich, Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – integracja społeczna i dobre sprawowanie władzy, Fundusz Spójności – konwergencja gospodarcza, w regionach mniej rozwiniętych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Pozostałe dostępne fundusze będą bezpośrednio zarządzane przez UE. Wsparcie unijne przybierać może wiele różnych form. Dotacje mogą odnosić się do konkretnych projektów związanych z działalnością UE. Udzielane mogą być zarówno w formie ogłoszenia publicznego, tak by wszystkich zainteresowanych zaprosić do składania wniosków. Część środków może pochodzić również z innych źródeł niż budżet UE. Nowa perspektywa daje nam również nowe programy wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność, które to zawsze mają duże znaczenie dla Wspólnoty, dlatego warto tymi programami się zainteresować, jeśli ktoś myśli o skorzystaniu z funduszy UE.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria