10 zasad kwalifikowania się do programu KA2 Erasmus+

Jak już wiecie z poprzednich artykułów, projekt Erasmus+ jest zgodny ze strategią Unii Europejskiej dotyczącą rozwoju edukacji.

Projekt ten motywuje do wymiany doświadczeń, innowacji i unowocześniania sfery edukacji. KA2 to skrót od Akcji Kluczowej 2 projektu. Nosi ona nazwę Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Ta akcja kluczowa wspiera partnerstwo strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, budowanie potencjału, projekty IT, które mogą pomóc nauczycielom, profesorom, trenerom itp. Jeśli masz pomysł na projekt w wyżej wymienionych dziedzinach, musisz dokładnie zapoznać się z zasadami kwalifikacji do programu Erasmus+.

  1. Musisz być przedstawicielem kraju, który bierze udział w programie. Lista krajów uczestniczących w programie jest opublikowana na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/). Zwróć uwagę, że niektóre z projektów są dostępne dla uczestników z krajów partnerskich. Więcej szczegółów znajdziesz w programie Erasmus+.
  2. Uczestnikami projektu mogą być zarówno wnioskodawcy indywidualni (studenci, uczniowie, profesorowie, nauczyciele, trenerzy, wszyscy, którzy pracują w sferze edukacji) , jak i organizacje (powinny składać się z minimum czterech osób, zaangażowanych w proces edukacji). Jeśli chcesz wziąć udział jako organizacja, nie jest konieczne, abyś był organizacją młodzieżową, musisz pracować nad rozwojem młodzieży i edukacją.
  3. Musisz być uczniem / studentem jakiejkolwiek klasy i placówki edukacyjnej lub nauczycielem / profesorem, trenerem lub profesjonalistą w przedsiębiorstwie. Do udziału w projekcie zapraszamy również wszystkich przedstawicieli szkolnictwa zawodowego oraz organizacje z nim związane (np. ośrodki szkoleniowe). W programie mogą wziąć udział także różne organizacje kulturalne, biblioteki, instytucje zajmujące się potwierdzaniem umiejętności i poziomu wiedzy, organizacje zajmujące się rozwojem kariery zawodowej, poradnictwem i wsparciem itp.
  4. Umowy o dofinansowanie w ramach programuErasmus+ będą podpisywane tylko z organizacjami uczestniczącymi w projekcie, ale nie z osobami indywidualnymi.
  5. Wyjazd do Kraju Programu, z którym będziesz współpracował, może wymagać uzyskania wizy. Uczestnik musi zadbać o wszystkie niezbędne przygotowania i działania w celu uzyskania tej wizy.
  6. Jeśli chcesz stworzyć strategiczne partnerstwo, powinni w nim uczestniczyć przedstawiciele minimum trzech Krajów Programu. Wyjątkiem jest wymiana w obszarze młodzieży i najlepszych praktyk w zakresie edukacji szkolnej i współpracy regionalnej, gdzie akceptowanych jest 2 przedstawicieli różnych krajów.

Wymieniliśmy tylko główne kryteria, które pomogą Ci zdecydować, czy kwalifikujesz się do projektu, czy nie. Jeśli wiesz, że spełniasz wszystkie powyższe wymagania, zapoznaj się z programem Erasmus+ i dowiedz się więcej szczegółów na temat konkretnego, wybranego przez siebie projektu.

Szukasz partnera do programu Erasmus+?
Zbudujmy ponadnarodowe partnerstwo i
podzielmy się innowacyjnymi praktykami.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria