Kobiety i dziewczęta w nauce: W kierunku wypełnienia większego postanowienia

22 grudnia 2015 roku, 11 lutego został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Międzynarodowy dzień pamięci o tym, że kobiety i dziewczęta mogą mieć znaczący wkład również w naukę. Jednak znaczenie, jakie niesie ze sobą ten dzień, jest o wiele głębsze.

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Numer 4, 5 i 8

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła siedemnaście (17) Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które mają zostać osiągnięte do roku 2030. SDGs będą stosowane na poziomie uniwersalnym, a ich ogólnym celem jest walka z ubóstwem oraz dążenie do trwałej globalnej stabilności.

Wśród tych siedemnastu (17) SDGs są następujące:

  • SDG Numer 4: W kierunku sprawiedliwej jakości edukacji i możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Jest to cel, który ma zapewnić, że edukacja będzie dostępna dla każdego, ze wszystkich środowisk. Ponadto, zachęca do uczenia się przez całe życie.
  • SDG Numer 5: Równość płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Ten SDG chce zapewnić, że przyszłość będzie integracyjna i sprawiedliwa dla całego spektrum płci.
  • SDG numer 8: zmierzanie w kierunku zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu, z możliwościami zatrudnienia i godną pracą dla wszystkich. W szczególności, cel ten dotyczy zrównoważonego stanu finansowego, w którym każdy będzie włączony; każdy będzie miał godne możliwości zatrudnienia.

Dzień dla kobiet i dziewcząt w nauce: Α Dzień do zapamiętania

11 lutego to dzień, w którym należy pamiętać, że równość w zakresie uczestnictwa w dziedzinie nauki, technologii i innowacji powinna stać się faktem dla kobiet i dziewcząt w każdym wieku. Jednak, aby do tego doszło, konieczna jest praca nad źródłem problemu. Podstawową barierą jest ograniczony dostęp do edukacji, szkoleń, nauki i technologii. Znalezienie rozwiązania tej przeszkody doprowadzi do stworzenia godnych możliwości zatrudnienia dla kobiet.

W ten sposób, w większym stopniu, ten łańcuch wydarzeń stopniowo doprowadzi do kolejnego łańcucha wydarzeń:

  • Kobiety mają stać się czynnikami przyczyniającymi się do Nauki;
  • Inkluzywna przyszłość;
  • Kobiety poprawią swój dobrobyt;
  • Osiągnięta zostanie między innymi równość płci;
  • Stworzone zostaną podstawy dla sprawiedliwej edukacji;
  • Wkład w zrównoważony rozwój, między innymi.

Nie jest to więc tylko dzień kobiet i dziewcząt w nauce. Chodzi o coś większego, o globalnym wpływie. Chodzi o nowy kierunek, w stronę sprawiedliwego świata.

Institute of Entrepreneurship Development (iED) świętuje Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce oraz głębsze znaczenia, jakie on niesie. Ponadto, nasz instytut jest partnerem w europejskich projektach dotyczących tego tematu, takich jak: "E-STEAM: Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics" oraz "Women Making Waves: Enhancing Female Leadership Skills".

Jeśli chciałbyś wnieść swój wkład w ten temat, nie wahaj się z nami skontaktować. Chcemy przyczyniać się do szlachetnych celów.

O serwisie

Dotacje unijne są ogromną szansą dla firm. Wiele projektów dzięki nim osiąga sukces. Na pomoc finansową mogą liczyć przedsiębiorstwa z różnych branż. Zobacz, jakie kroki podjąć, aby skorzystać z dofinansowania. Poznaj specyfikę dotacji unijnych i pomóż swojej firmie się rozwinąć!

Kontakt

kontakt@salamandra.com.pl

Galeria